Avaleht
Kontakt
Põhikiri
Üritused
Lingid
 
 
 
 
ÜRITUSED
 

 


ESÜ viimane koosolek toimus 09.11.17 Saku mõisas. 
 

Päevakavas oli:
15.00 – 15.45 Südamepuudulikkuse ravijuhend, ARNI südamepuudulikkuse ravis. Dr. Tiina Uuetoa
15.45 – 16.30 EHHO. Süstoolne ja diastoolne südamepuudulikkus. Dr. Aet Saar
16.30 – 16.45 kohvipaus
16.45 – 17.30 Südamepuudulikkuse resünkroniseeriv ravi. Dr. Priit Kampus

Täname kõiki lektoreid ja osavõtjaid!

Viimane koosolek toimus 23. mail 2017 Tartus, Eesti Rahva Muuseumi uues hoones.
Programmi teaduslik osa oli pulmonoloogia teemal.

Päevakava:

14.30 – 15.00 kogunemine
15.00 – 15.45 KOK ravist – dr. Pille Mukk
15.45 – 16.15 Interstitsiaalsed kopsuhaigused - Talis Kirs
16.15 – 16.30 kohvipaus
16.30 – 17.15 Mitteinvasiivne ventilatsioon ägeda hingamispuudulikkuse ravis - Heli Paaliste 45 min.
17.15 – 18.00 ESÜ üldkoosolek:  uue juhatuse valimine, aastaaruande kinnitamine, põhikirja täiendamine, jooksvad küsimused

Üldkoosolekul kinnitati 2016. aasta majandusaasta aruanne.

Toimus ESÜ uue juhatuse valimine, mille koosseis on järgmine:

Kai Sukles
Margus Lember
Marit Märk
Merike Toomik
Kadri Väljataga
Helen Ilumets
Katrin Nõukas

Juhatus valis enda seast uue esimehe, kelleks osutus Kai Sukles 

ESÜ koosolek toimus 13. novembril 2015, TÜ Raamatukogu saalis. Arutusel olid eelmise aasta huvipakkuvamad haiguslood.

Otsustati, et juhatuse töös oslaeb Maria Kasesalu asemel Kadri Väljataga

 


21. mail 2015 toimus Eesti Sisearstide Ühenduse koosolek Vihula mõisas.

Teema: „Infusioonravi“14.30  Saabumine, registreerimine, suupiste


15.00   Infusioonravi lahused. Joel Starkopf
15.45  Infusioonravi iseärasused erinevates kliinilistes situatsioonides. Vladislav Fedossov
16.30  Jalasirutus
16.40  Kateeterinfektsioonid ja nende vältimine.Piret Mitt
17.25  B.Brauni infusioonravi tooted Anu Kaup
17.40  2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine, üldkoosolek

Palju tänu lektoritele ja osalejatele!


 

15. jaanuar 2015 toimus hotell "London" konverentsisaalis koosolek, mille temaatika oli "Kliiniline toitmine"

Kavas oli:

Sissejuhatus kliinilisse toitmisesse, toitumusseisundi hindamine ja skriining

Sissejuhatus enteraalsesse toitmisesse

Sissejuhatus parenteraalsesse toitmisesse, refeeding sündroom, infusioonravi planeerimine

 

Suur tänu lektoritele ning osavõtjatele!

 


 

Konverents „Multimorbidity in internal medicine“, Tartu Vanemuise kontserdimajas 26.septembril 2014.a.
Konverentsi korraldajateks olid Tartu Ülikooli Sisekliinik, Eesti Sisearstide Selts ja Eesti Sisearstide Ühendus.

Mitmete haiguste koosesinemine on täiskasvanutel muutumas üha tavalisemaks. Paljude kaasuvate haigustega arvestamine ja nende koos ravimine nõuab arstidelt märksa enam kui pelgalt haige põhiprobleemi lahendamist. Ühelt poolt tähendab see patsiendi käsitlusse rohkemate kitsa eriala spetsialistide kaasamist, teisalt suurendab see vajadust meditsiini laiuti tundvate arstide järele.
Konverentsi avas Margus Lember. Seejärel kõneles Eesti vabariigi sotsiaalministeeriumi kavadest perioodiks kuni aastani 2020 minister Urmas Kruuse. Haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen esitas Eesti andmeid paljude haiguste koosesinemisest, sellega seotud tervishoiukuludest ning ravimite kasutamisest. Järgnevad lektorid olid EFIMi (European Federation of Internal Medicine) juhatuse liikmed:

 • Prof.Ramon Pujol (Barcelona) Multimorbidity and ageing: Epidemiology of a new global epidemic
 • Prof. Maria Dominica Cappellini (Itaalia, EFIM president) Anaemia as widely spread co-morbidity in internal medicine.
 • Pedro Conthe (Hispaania) Impact of chronic diseases on cardiovascular risk.
 • Prof. Kimmo Kontula (Helsingi): Genomics of hypertension: what does it give to a clinician?
 • Prof.Serhat Ünal (Ankara) Adult immunization.
 • Luboš Kotik (Praha): Overdiagnosis and overtreatment of polymorbid internal medicine patients?
 • Frank Bosch (Holland): Treatment limitations.
 • Suur tänu konverentsi toetajatele-firmadele: Shire, Sanoffi/Genzyme, AstraZeneca, Bayer, Berlin-Chemie, EliLilly, Pfizer

27.septembril toimus Tartu Ülikooli Senati saalis Euroopa Sisemeditsiini Föderatsiooni (EFIM) Nõukogu aastakoosolek. Selle ürituse toimumine Tartus oli tunnustuseks ja toetuseks sisemeditsiini arengule Eestis. Osalesid 22 riigi esindajad. EFIMi tegevuse põhisuundadeks on sisearstide Euroopa konverentside korraldamine, Euroopa sisearsti väljaõppe ühiskriteeriumite väljatöötamine, ajakirja European Journal of Internal Medicine väljaandmine, noortele sisearstidele-reisdentidele suve- ja talvekooli korraldamine, kvaliteediküsimustega tegelemine, koostöö sisearstide erialaorganisatsioonidega Euroopas ja maailmas laiemalt. Järgmine residentide talvekool toimub Riias, suvekool Sardiinias. Täpsem info www.efim.org

 


 

Eelmine ESÜ üldkoosolek toimus 24. aprillil 2014 Eivere mõisas (http://eivere.com/et/).

Arutlusel olid eelmise aasta põnevamad haigusjuhtumid, lisaks toimus üldkoosolek, kus kinnitati 2013.aaasta majandusaaasta aruanne.

 


 

Seminar  „ Vasoloogidelt sisearstidele“    toimus 29. novembril Tallinnas

Kavas oli:

 

Kohtumiseni uuel aastal!


 

Lingile vajutades leiate programmi

12th European Congress of Internal Medicine (European Federation of Internal Medicine EFIM)
2–5 October, 2013 | Prague, Czech Republic


ESÜ koosolek toimus 3. mail 2013, Narvas (TÜ Narva kolledž)

Koosoleku teoreetiline osa käsitles seekord kiiritus- ja keemiaraviga seonduvaid küsimusi

Kavas oli:

Kiiritusravi ja selle tüsistused. Dr. Jana Jaal
Valuravi. Dr. Mare Kolk
Haigusjuhud ESÜ poolt
ESÜ 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine


ESÜ järjekordne ÜLDKOOSOLEK toimus  22. novembril 2012  Tallinnas.
Koosoleku üldteemaks oli „Südamepuudulikkus“  

Toimus ESÜ üldkoosolek, kus valiti uus juhatus järgmiseks kolmeks aastaks.


 

Koosolek toimus 20.01.2011 Tartus Dorpati konverentsikeskuses, kavas oli järgmine:

15.00-15.45 dr. Tiiu Kaha: "Kroonilised haavandid"
15.45-16.00 haigusjuht
16.15-17.00 dr. Maire Karelson: "Ekseemid ja dermatiidid"
17.00-17.20 haigusjuht
17.20-17.50 BBraun: "Kaasaegsed haavaantiseptikumid"

Koosolekul otsustati üksmeelselt, et uueks liikmemaksu määraks ühes kalendriaastas on 16 eurot.


ESÜ järjekordne koosolek toimus 1.juunil 2010 Rakveres. Toimumiskohaks seekord Rakvere Haigla ja Aquva Spa.

PROGRAMM
13.30-14.30 kogunemine Rakvere Haiglas, siseosakonnaga tutvumine
Üritus jätkub Aqva Spa-s
15.00-15.15 saabumiskohv
15.15-15.45 Peeter Saadla: Trombi formeerumine
15.45-16.25 Kai Sukles: LMWH/Marevan ravi
Kohvipaus
16.45-17.20 Katrin Nõukas: Hereditaarse trombofiilia kliiniline tähendus.
Haigusjuhud
18.30 õhtusöök restoranis Mezzo

 

Ühtlasi toimus üldkoosolek, kus kinnitati eelmise majandusaasta aastaaruanne 43 poolthäälega.


Viimane Eesti Sisearstide Ühenduse koosolek toimus 13.-14.novembril 2009   hotellis „Meintack“ Mäetagusel (http://www.moisahotell.ee/)         

KAVAS oli
13.november 2009
SEMINAR  "ANEEMIA"
15.00-15.30     Ann Raadik              Aneemia  üldine käsitlus       
15.30-16.15     Mai Rosenberg           Neeruhaigus ja aneemia
16.15-17.00     Kätlin Kirik, Marju Hein        Harvaesinevad aneemiad
17.15-17.30     Margus Lember           Kroonilise haiguse aneemia
17.30-18.15     Riin Kullaste           Uut transfusioloogiast
18.15-19.00     Haigusjuhud
Alates 19.00    õhtusöök ja vaba aeg (täpsustumisel)
14.november 2009
09.00-9.30      ESÜ juhatuse valimised 
9.30-10.00      Margus Lember           Sisearstid Eesti haiglates     
10.00-11.00     Arutelud rühmades etteantud küsimustes (eriala populaarsus, residentide kaasamine, maakondade kaasamine, sisearstid subspetsiaalsused jne.)    
11.00-12.00     Kokkuvõtted aruteludest, tegevused järgnevaks  

ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED:

ÜHENDUSE JUHATUSE JA REVISJONIKOMISJONI VALIMINE
- Otsustati suurendada ühenduse juhatust viielt liikmelt seitsmele.
- Juhatuse valimisel osales kokku 44 ühenduse liiget, neist kohapeal 18 ja volituse kaudu 26: ESÜ juhatuse liikmeteks valiti 44 poolthäälega Margus Lember, Peeter Saadla, Katrin Nõukas, Kai Sukles, Alice Lill, Merike Toomik ja Ulvi Ragun.
- Toimus revisjonikomisjoni valimine:Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti 44 poolthäälega Ene Anijalg, Ann Raadik ja Anu Eenraid.Viimane koosolek toimus 17. septembril 2009 Tartus Athena konverentsikeskuses.
Teema: SOMATISATSIOONIHÄIRED

 1. Somatisatsioonihäired – dr. Kristiina Püvi
 2. Somatisatsioon – väljakutse arstile. Dr. Viktor Sergejev
 3. Eesti sisearstide Ühenduse senine tegevus ja edasine tegevuskava
 4. Uue juhatuse valimised

Kvoorumi puudumisel lükkus uue juhatuse valiminejärgmisele koosolekule, mille täpne aeg ning koht selgub lähiajal.

 


 

Järjekordne Eesti Sisearstide Ühenduse koosolek toimus Tallinnas 06. Märtsil 2009.

Seekordseks teemaks on planeeritud "Lülisamba patoloogia seljavalu põhjusena“.
Peaesinejaks oli ortopeed dr. Taavi Toomela, tema rääkis nii teoreetilisest poolest kui ka haigusjuhtudest. Lisaks esines radioloogia poolelt dr. Anne Poksi, tema kõneles radioloogia võimalustest nimetatud haigete korral.


 

Viimane koosolek toimus koostöös Eesti Endokrinoloogia Seltsiga. Toimumisaeg: 21. november 2008, toimumiskoht: Viljandi , Pärimusmuusika Aida

Programmis oli:

Suured tänud peakorraldaja dr. Hella Videsele!


 

Meie järjekordne kahepäevane koosolek toimus sel aastal 05.09.–06.09.2008 Haapsalus Fra Mare Thalasso Spa Panoraamsaalis. Koosoleku teadusliku programmi teema oli "HIV infektsioonist mitteinfektsionistidele"

Kavas oli

1. HIV testimine. Dr Kai Zilmer
2. Kliiniline pilt. dr Kristi Ott
3. Tööalane kokkupuude. Dr Kristel Päro
4. Antiretroviirusravimite kõrvaltoimed. Dots. Matti Maimets
5. Haigusjuhu ettekanne. Dr Ulvi Ragun


Seekordne koosolek toimus 29.mail 2008.a. Ida-Viru Keskhaiglas

Teemad:

 • Ida-Viru Keskhaigla tutvustus. Dr.Kaljo Mitt
 • Ida-Viru Keskhaigla sisekliiniku tutvustus. Dr. Ljudmilla Poklonskaja
 • Kutsehaiguste olemus, diagnostika, klassifitseerimine. Dr. Viive Pille
 • Silikoos. Dr. Alan Altraja
 • Töötervishoiu haigusjuht. Dr. Evelin Aaviksoo
 • Haigusjuht. Dr. Eha Lõsenko
 • Diskussioon

Järgmine koosolek 05.-06.09.2008 Haapsalus

 


Seekordne Eesti Sisearstide Ühenduse seminar-koosolek toimus Tallinnas 14.veebruaril algusega kell 15.00
Seminar toimus Ülemiste hotelli konverentsikeskuses.

Teema: Mida on uut radioloogias?

Ettekanded:

1) Avasõna dr. Margus Lember
2) Südame KT ja MRT      dr. Andrei Šamarin
3) MRT ja KT uued aplikatsioonid sisearstile  dr. Äli Tõnnov
4) PET   dr. Andrei Šamarin
5) Kontrastnefropaatia       dr. Merike Luman


Täname arvuka osalemise eest!
Järgmine koosolek 29.05.2008 Ida-Virumaal.


 

ESÜ viies koosolek toimus 29. novembril 2007 Tartus, toimumiskohaks seekord Eesti Spordimuuseumi raamatukogu .

Seekordseks teemaks oli PARANEOPLASTILISED SÜNDROOMID.

Allpool toodud loengud :
Dr. Margus Lember - sissejuhatus
Dr. Jelena Kostjuk - paraneoplaasiad üldiselt
Dr. Janika Kõrv - neuroloogilised paraneoplastilised sündroomid
Dr. Pille Idarand - uudiseid Portugalist (ESIM-10)
2 haigusjuhtu (Dr. Kai Sukles, dr. Peeter Saadla)

Täname osalejaid!


ESÜ neljas koosolek toimus seekord 14.09-15.09.2007 Saaremaal, SPA Hotell Meri's. Kavas olid järgmised ettekanded:

Täname kõiki osavõtjaid ja sponoreid.


 

ESÜ kolmas koosolek toimus 26. aprillil 2007 Pärnu Haigla suures auditooriumis, Ristiku tn. 1.

Kavas oli:

Täname osalejaid !


 

ESÜ teine koosolek toimus Järvamaa Haiglas, Paides 25.01.2007

Teemadeks oli:

 1. Ettepanekud sisearstide poolt ravimite soodustingimustel väljakirjutamise korra muutmise kohta
 2. Sisearstide kongress Taipeis (28th World Congress of Internal Medicine, Taipei, Taiwan, Nov 2006) – dr. Ann Raadik
 3. Teema:  Mürgistusega haige sisearsti praktikas
  1. Üldist mürgistustest – dr. Alice Lill
  2. Mürgistused psühhofarmakoloogiliste preparaatidega – dr. Leonid Raidjuk
  3. Mürgistused alkoholi surrogaatidega – dr. Marianne Laheäär
  4. Ägedad mürgistused - paratsetamool ja aspiriin – dr. Katrin Nõukas
 4. Osakonna külastus Järvamaa Haigla

 


 

ESÜ esimene koosolek toimus 26.oktoobril 2006 Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena polikliiniku II korruse saalis.
Kavas oli :

         
   
         
     

 

Eesti Sisearstide Ühendus loodi 10. mail 2006 Tartus 15 arsti poolt. Vajadus sisearste ühendava erialaorganisatsiooni järele oli küpsenud mitmete aastate vältel. Sisearstid olid ainus suur arstlik eriala, kel oma seltsi seni ei olnud. Paljud sisearstid olid koos sisemeditsiini subspetsialistidega esindatud Eesti Sisearstide Seltsis, ent see on esindanud sisemeditsiini laiemalt, kaasates liikmeskonda ka kitsamate sisemeditsiini erialade arste.
Eesti Sisearstide Ühendus kavatseb tegelda teadusliku organisatsioonina oma eriala ettekandekoosolekute ja täienduse korraldamisega, kaasa rääkida tervishoiupoliitilistes küsimustes esindades oma liikmeskonna vaateid, suhelda teiste arstlike organisatsioonidega ning meie partneritega sotsiaalministeeriumist, haigekassast ja ülikoolist. Enam tähelepanu kavatsetakse pöörata maakondade tasandil töötavate arstide probleemidele, selts ei ole pelgalt Tartu-  ega Tallinna-keskne. Loodetavasti paneb rajatud ühendus aluse sisearsti kui eriala populaarsuse uuele kasvule.

asutajad

Eesti Sisearstide Ühenduse asutajad
Esirida vasakult: Maria Jegorova, Alice Lill, Ene Anijalg, Ann Raadik, Kai Sukles, Merike Toomik, Julia Villemson, kükitab Peeter Saadla
Tagumine rida: Luule Kits, Rein Peets, Ulvi Ragun, Kadri Laasik, Tiia Jasjukevitš, Margus Lember